مجله یسرا

نقش موسسات خیریه در نظام سلامت و بهبود آن

نقش موسسات خیریه در نظام سلامت و بهبود آن

digital-marketing-in-charities-00

دیجیتال مارکتینگ در خیریه ها و استراتژی آن

16 مورد از بهترین روش های جمع ‎آوری کمک مالی در خیریه

16 مورد از بهترین روش های جمع ‎آوری کمک مالی در خیریه

راهکارهای جذب مشارکت های مردمی در خیریه

راهکارهای جذب مشارکت های مردمی در خیریه

بهترین اسم برای موسسه خیریه | بیش از 100 اسم پیشنهادی

بهترین اسم برای موسسه خیریه | بیش از 100 اسم پیشنهادی

بهترین موسسه خیریه تهران | 7 مورد از بهترین ها

بهترین موسسه خیریه تهران | 7 مورد از بهترین ها

معرفی 10 مورد از بزرگترین خیریه های ایران

معرفی 10 مورد از بزرگترین خیریه های ایران

معرفی بزرگترین خیریه های جهان | بزرگ ترین خیریه جهان

معرفی بزرگترین خیریه های جهان | بزرگ ترین خیریه جهان

راهنمای کامل تأسیس سازمان مردم نهاد (NGO) در 4 مرحله

راهنمای کامل تأسیس سازمان مردم نهاد (NGO) در 4 مرحله

سازمان مردم نهاد یا NGO چیست؟

سازمان مردم نهاد یا NGO چیست؟

7 راه نجات موسسات نیکوکاری سنتی که رو به نابودی هستند

7 راه نجات موسسات نیکوکاری سنتی که رو به نابودی هستند

سامانه مددکاری چیست ؟ راهی برای بهبود موسسات خیریه

سامانه مددکاری چیست ؟ راهی برای بهبود موسسات خیریه

فعالیت های اقتصادی موسسات خیریه

فعالیت های اقتصادی موسسات خیریه

انواع فعالیت های خیریه | بهترین راه برای کمک به جامعه

انواع فعالیت های خیریه | بهترین راه برای کمک به جامعه

اکسل حسابداری موسسات خیریه

اکسل حسابداری موسسات خیریه (راهنمای کامل)

ثبت موسسه خیریه | مراحل تاسیس موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه | مراحل تاسیس موسسه خیریه

نمایش بیشتر