مجله یسرا

بهترین موسسه خیریه تهران | 7 مورد از بهترین ها

بهترین موسسه خیریه تهران | 7 مورد از بهترین ها

معرفی 10 مورد از بزرگترین خیریه های ایران

معرفی 10 مورد از بزرگترین خیریه های ایران

معرفی بزرگترین خیریه های جهان | بزرگ ترین خیریه جهان

معرفی بزرگترین خیریه های جهان | بزرگ ترین خیریه جهان

راهنمای کامل تأسیس سازمان مردم نهاد (NGO) در 4 مرحله

راهنمای کامل تأسیس سازمان مردم نهاد (NGO) در 4 مرحله

سازمان مردم نهاد یا NGO چیست؟

سازمان مردم نهاد یا NGO چیست؟

7 راه نجات موسسات نیکوکاری سنتی که رو به نابودی هستند

7 راه نجات موسسات نیکوکاری سنتی که رو به نابودی هستند

سامانه مددکاری چیست ؟ راهی برای بهبود موسسات خیریه

سامانه مددکاری چیست ؟ راهی برای بهبود موسسات خیریه

فعالیت های اقتصادی موسسات خیریه

فعالیت های اقتصادی موسسات خیریه

انواع فعالیت های خیریه | بهترین راه برای کمک به جامعه

انواع فعالیت های خیریه | بهترین راه برای کمک به جامعه

اکسل حسابداری موسسات خیریه

اکسل حسابداری موسسات خیریه (راهنمای کامل)

ثبت موسسه خیریه | مراحل تاسیس موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه | مراحل تاسیس موسسه خیریه

انواع موسسات خیریه و نقش آن‌ها در کمک به جوامع

انواع موسسات خیریه و نقش آن‌ها در کمک به جوامع

yatim(1)

نحوه برخورد اجتماعی با ایتام

نحوه مکانیزه سازی موسسات خیریه و راه اندازی اتوماسیون اداری برای آنها

نحوه مکانیزه سازی موسسات خیریه و راه اندازی اتوماسیون اداری برای آنها

اهدای عضو؛ نجات زندگی

اهدای عضو؛ نجات زندگی

نحوه برخورد با معلولین در جامعه و موسسات خیریه

نحوه برخورد با معلولین در جامعه و موسسات خیریه

نمایش بیشتر