موسسات خیریه

amam

موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان

امور فرهنگی و تبلیغی و انفاق و خدمات رسانی

سایر موارد

kurdoatan

حمایت از بیماران دیابتی استان کردستان

حمایتی1

وزارت کشور

saqz

موسسه خیریه سبحان

امور خیریه

سازمان بهزیستی

payam

موسسه خیریه پیام امید

حمایت از زنان سرپرست خانوار

وزارت کشور

New Project

بیمارستان خیریه امید

حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

سازمان بهزیستی

file_995-500x500

موسسه خیریه محک

کودکان مبتلا به سرطان

سازمان بهزیستی

9c404d

موسسه خیریه کهریزک

آسایشگاه معلولین و سالمندان

سایر موارد

نمایش بیشتر